Åbn vinduet Sessionsoversigt.

Viser de aktuelle Microsoft Dynamics NAV forretningssessioner. Du bruger vinduet Sessionsoversigt til at knytte debuggeren til en session. Du kan knytte debuggeren til en af de aktuelle sessioner, eller du kan indstille debuggeren til at tilknytte den næste session, som afbryder kørslen.

Du kan bruge vinduet Sessionsoversigt til at starte og stoppe SQL-sporing. Hvis du starter SQL-sporing, indsamles SQL Server-hændelser for de valgte sessioner. Du bruger Microsoft SQL Server Profiler til at få vist spor. Du kan finde flere oplysninger ved at se Brug af SQL Server Profiler. Hvis du vil starte SQL Server Profiler, skal du i SQL Server Management Studio i menuen Værktøjer vælge SQL Server Profiler. Du kan også aktivere SQL-sporing ved hjælp af ENABLESQLTRACE.

Tip

Se også