Åbn vinduet Debugger-breakpointbetingelse.

Angiver en betingelse for et pausepunkt. Hvis du for eksempel vil foretage fejlfinding af et program, når det behandler en bestemt faktura, kan du angive en betingelse, der bestemmer, at fakturanummeret skal være lig med en bestemt værdi. Debuggeren afbryder kun udførelsen ved pausepunktet, hvis betingelsen er sand.

Tip

Se også