Åbn vinduet Debugger-regler for afbrydelse.

Angiver regler for at bryde programkode.

Regel Beskrivelse

Afbryd ved fejl

Debugger afbryder eksekveringen, når der opstår en fejl.

Debuggeren afbryder som standard ved fejl.

Afbryd ved ændring af poster

Debuggeren afbryder eksekveringen, før en ændring til en post indtræffer. Hvis du angiver, at debuggeren afbryder ved postændringer, afbryder den før følgende:

Som standard afbryder debuggeren ikke ved postændringer.

Spring over Codeunit 1

Når du afbryder kodeeksekveringen, og når du træder ind i, springer over eller træder ud af kode, skal du springe kode over i codeunit 1.

Som standard springer debuggeren over codeunit 1.

Indstillingerne i dette vindue bevares i databasen for id'et for den bruger, der har angivet dem.

Tip

Se også