Åbn vinduet Bemærkning.

Angiver bemærkninger om en timeseddel eller en timeseddellinje. Du kan f.eks. bruge en bemærkning til at angive ekstra oplysninger om timesedlen eller til at præsentere et spørgsmål til en leder.

Du kan højst skrive 80 tegn (inklusive mellemrum).

Flere oplysninger

I vinduet kan du datere en bemærkning, efterfulgt af selve bemærkningen. Vælg en timeseddel på listen over timesedler for at se en bemærkning eller for at oprette en ny. Vælg Bemærkninger for timesedlen eller linjen under fanen Naviger.

Hvis du vil slette en bemærkning, skal du vælge Slet under fanen Handlinger.

Tip

Se også