Åbn vinduet Arkiv for leders timesedler.

Angiver oplysninger om bogførte og arkiverede timesedler. Oplysningerne gemmes, når du arkiverer en timeseddel.

Flere oplysninger

Oplysningerne i dette vindue stammer fra vinduet Leders timeseddel.

Tip

Se også