Åbn vinduet Sagsdetaljer for timeseddellinje.

Angiver listen over tilgængelige sager, du kan angive på en timeseddel. For at få vist listen skal du i feltet Beskrivelse vælge feltet for at åbne vinduet.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Sagsnr.

Angiver sagsnummeret, der er tilknyttet timeseddellinjen.

Sagsopgavenr.

Angiver sagsopgavenummeret, der er tilknyttet timeseddellinjen. Du kan kun vælge et sagsopgavenummer af typen Bogføring.

Beskrivelse

Indeholder en beskrivelse af rapporteret arbejde. Feltet indeholder som standard beskrivelsen af den sagsopgave, der er tilknyttet timeseddellinjen.

Arbejdstypekode

Indeholder arbejdstypekoden for posten.

Fakturerbar

Angiver, om det forbrug, du bogfører, kan faktureres.

Tip

Se også