Åbn vinduet Servicedetaljer for timeseddellinje.

Angiver listen over tilgængelige serviceordrer, du kan angive på en timeseddel. Hvis du vil se listen, skal du i feltet Beskrivelse vælge feltet for at åbne vinduet.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Serviceordrenr.

Angiver det serviceordrenummer, der er tilknyttet timeseddellinjen.

Beskrivelse

Indeholder en beskrivelse af rapporteret arbejde til timeseddellinjen. Som standard indeholder feltet serviceordrenummer og debitornummer i følgende format: Serviceordre <nr.> for debitor <nr.>.

Arbejdstypekode

Indeholder arbejdstypekoden for posten.

Fakturerbar

Angiver, om det forbrug, du bogfører, kan faktureres.

Tip

Se også