Åbn vinduet Montagedetaljer for timeseddellinje.

Angiver listen over disponible montageordrer. Montagelinjeoplysninger udfyldes automatisk, når du bogfører en montageordre.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Montageordrenr.

Angiver det montageordrenummer, der er tilknyttet timeseddellinjen.

Beskrivelse

Indeholder en beskrivelse af rapporteret arbejde til timeseddellinjen.

Fakturerbar

Angiver, om det forbrug, du bogfører, kan faktureres.

Tip

Se også