Åbn vinduet Allokering af timeseddel.

Angiver fordelingen af bogførte timeseddellinjer. Ejeren af timesedlen kan udføre denne handling.

For en hvilken som helst dag i ugen kan timeseddelejeren allokere enhver del, herunder alle eller ingen af de timer, der er tilgængelige i feltet I alt. Det allokerede antal timer skal dog lig med den samlede mængde.

Tip

Se også