Åbn vinduet Timesedler.

Angiver oplysninger, som en personalechef har brug for, for at få en oversigt over timesedler og handlinger.

Du definerer, hvordan timeseddelværdier vises i diagrammet ved at vælge mellem følgende indstillinger i menuerne over diagrammet. Alle de viste værdier, afspejler de timeseddeltimer, der er angivet på timesedlen.

Vælg diagramområdet for at åbne det relevante timeseddelvindue.

Menu Indstilling Beskrivelse

Forrige periode

Vælg dette for at markere den forrige periode eller uge, du vil se timeseddeloplysninger for.

Næste periode

Vælg dette for at markere den næste periode eller uge, du vil se timeseddeloplysninger for.

Vis efter

Status

Viser timesedler efter status.

Type

Viser timesedler efter type.

Bogført

Viser bogførte timesedler efter, om de er bogført.

Tip

Se også