Åbn vinduet Betalingsregistrering.

Viser udestående indgående betalinger som linjer, der repræsenterer salgsdokumenter, hvor et beløb er forfaldent til betaling.

Vinduet Betalingsregistrering er beregnet til at understøtte dig i opgaver inden for afstemning af interne konti ved at bruge faktiske tal til at sikre effektiv opkrævning fra debitorer.

De fleste af felterne i vinduet kan ikke redigeres. Dog kan du redigere felterne Payment Made, Date Received og Amount Received, så de afspejler den faktiske pengesituation, før du bogfører en betaling.

Alle salgsforretningsdokumenter understøttes, f.eks. ordrer, fakturaer, kreditnotaer, og rentenotaer. Både delvist og helt bogførte bilag medtages. Feltet Beskrivelse angiver den type bilag, som linjen repræsenterer. Kan du vælge knappen Detaljer for at se detaljerede oplysninger om et bestemt bilag og den tilhørende betaling.

I feltet Bogført saldo, som vises i bundet af vinduet Betalingsregistrering, kan du vise summen af betalinger, der er bogført på modkontoen. Feltet Ikke-bogført saldo viser det beløb, der findes på ikke-bogførte kladdelinjer med samme modkonto. Feltet Total balance viser summen af de bogførte og ikke-bogførte beløb for modkontoen.

Du kan ændre den modkonto, som betalinger bogføres på, ved at vælge knappen Opsætning. I vinduet Opsætning af betalingsregistrering kan du angive, om feltet Dato for modtaget skal udfyldes, når du markerer afkrydsningsfeltet Betaling foretaget. Du kan finde flere oplysninger i Opsætning af betalingsregistrering.

Hvis der foretages betalinger i banken, men det relaterede bilag ikke repræsenteres af en linje i vinduet Betalingsregistrering, typisk fordi det ikke er bogført, kan du bruge en særlig søgefunktion til at finde bilaget. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: find åbne bilag under manuel betalingsbehandling.

Hvis en betaling er forsinket, og du vil udstede en rentenota på bilaget, kan du vælge knappen Rentenota for at starte denne proces med det samme. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: behandl allerede forfaldne betalinger manuelt.

Tip

Se også