Åbn vinduet Opsætning af betalingsregistrering.

Angiver, hvordan betalinger behandles i vinduet Betalingsregistrering, herunder hvilken kladde der skal bogføres via, og hvilken modkonto der skal bogføres på.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Kladdetypenavn

Angiver typen, f.eks. BETALING, på kladden, som betalinger bogføres med. Du kan finde flere oplysninger i Finanskladdetyper.

Kladdenavn

Angiver undertypen, f.eks. REG YDELSE, på kladden, som betalinger bogføres med. Du kan finde flere oplysninger i Finanskladdenavne.

Oplysningerne i feltet bestemmer den modkontotype og det modkontonummer, der automatisk udfyldes i felterne Modkontotype og Modkonto.

Værdien i feltet Modkontotype er enten Bankkonto eller Finanskonto.

Modkonto

Angiver, på hvilken modkonto en modpost oprettes for hver betaling, der bogføres.

Anvend denne konto som standard

Angiver, om den valgte modkonto skal bruges, hver gang du åbner vinduet Betalingsregistrering.

Hvis afkrydsningsfeltet ikke markeres, får du en påmindelse om at vælge en modkonto, hver gang du åbner vinduet Betalingsregistrering. Dette kan f.eks. være relevant, hvis du vil registrere forskellige typer indbetalinger på forskellige modkonti.

Anvend denne konto som standard

Angiver, om arbejdsdatoen udfyldes automatisk i feltet Dato for modtaget, når du begynder at angive betalingsoplysninger på en linje i vinduet Betalingsregistrering.

Tip

Se også