Åbn vinduet Finanskonto - indgår-i-liste.

Angiver de opsætningstabeller, hvor der bruges et regnskab . Da du konfigurerede programmet, udfyldte du opsætningstabellerne, f.eks. bogføringsgruppetabellerne, for at angive, hvilke finanskonti der skal bruges som bogføringskonti for bestemte typer transaktioner. I dette vindue kan du få et overblik over, hvilke opsætningstabeller der kan få programmet til automatisk at bogføre på en bestemt konto.

Hver linje i vinduet refererer til en linje i en opsætningstabel. Vinduet kan indeholde flere linjer fra den samme opsætningstabel, f.eks. hvis kontoen bruges til mere end én bogføringsgruppekode i en bogføringsopsætningstabel.

Klik på Handling, Vis detaljer for at få vist detaljerne for en linje.

Tip

Se også