Åbn vinduet Prod.kalender - fridage.

Definerer dage, der ikke er normale arbejdsdage i henhold til produktionskalenderen. Du kan angive planlagt fravær, f.eks. virksomhedens feriedage.

Hvis fraværet kun gælder for en del af arbejdstiden, f.eks. i forbindelse med halve helligdage, kan du angive et tidsinterval ved at angive start- og sluttidspunkt.

Tip

Se også