Åbn vinduet Arbejdscenterstatistik.

Vinduet Arbejdscenterstatistik vises, når du klikker på Arb.center og derefter på Statistik på et arbejdscenterkort eller i vinduet Arbejdscenteroversigt. Tallene er baseret på alle kalenderposter og linjer med kapacitetsbehov for produktionsordrer, der er oprettet. Tallene vises i følgende felter: Forventet kapacitet i alt, Forventet effektiv kapacitet, Forventet effektivitetspct., Forventede kostbeløb, Faktisk behov, Faktisk effektivitetspct. og Faktisk kostbeløb.

I oversigtspanelet Generelt vises antal og beløb for:

I oversigtspanelet Generelt vises følgende værdier:

I oversigtspanelet Prod.ordre vises følgende beløb:

Vinduet Arbejdscenterstatistik vises, når du klikker på Arb.center og derefter på Statistik på et arbejdscenterkort eller i vinduet Arbejdscenteroversigt. Tallene er baseret på alle kalenderposter og linjer med kapacitetsbehov for produktionsordrer, der er oprettet. Tallene vises i følgende felter: Forventet kapacitet i alt, Forventet effektiv kapacitet, Forventet effektivitetspct., Forventede kostbeløb, Faktisk behov, Faktisk effektivitetspct. og Faktisk kostbeløb.

I oversigtspanelet Generelt vises antal og beløb for:

I oversigtspanelet Generelt vises følgende værdier:

I oversigtspanelet Prod.ordre vises følgende beløb:

Tip

Se også