Åbn vinduet Prod.ress.statistik.

Angiver status for produktionsressourcen på den aktuelle dato og vises med fire forskellige perioder.

Tallene er baseret på alle kalenderposter og produktionsordrekapacitetsbehovslinjer, der er blevet oprettet.

Oversigtspanelet Generelt

Viser produktionsressourcestatistik i følgende felter:

Felt Beskrivelse

Forventet kapacitet i alt

Den totale kapacitet for produktionsressourcen, som er planlagt i den pågældende periode.

Forventet effektiv kapacitet

Den effektive kapacitet for produktionsressourcen, som er planlagt i den pågældende periode.

Forventet effektivitetspct.

Effektiviteten i procent for produktionsressourcen, som er planlagt i den pågældende periode.

Forventet kostbeløb

De samlede kostpriser for produktionsressourcen, som er planlagt i den pågældende periode.

Faktisk behov

Det faktiske behov for produktionsressourcen i den pågældende periode.

Faktisk effektivitetspct.

Den faktiske effektivitet i procent for produktionsressourcen i den pågældende periode.

Faktisk kostbeløb

De faktiske samlede kostpriser i den pågældende periode.

Prod.ordreoversigtspanel

Viser beløb for produktionsressourcen i følgende felter:

Felt Beskrivelse

Kapacitet (effektiv)

Samlede kapacitet ganget med effektiviteten.

Behov (antal)

Beløbet for p.t. bogført forbrug.

Produktionsoversigtspanel

Viser produktionsressourcestatistik i følgende felter:

Felt Beskrivelse

Afgang

Den producerede mængde for den pågældende periode.

Spild

Det producerede spildantal for den pågældende periode.

Spildpct.

Spildprocenten for den pågældende periode.

Operation

Operationstiden for den pågældende periode.

Stoptid

Stoptiden for den pågældende periode.

Stoppct.

Stoptiden i procent af den samlede tid for den pågældende periode.

Tip

Se også