Åbn vinduet Prod.ress.kalender.

Viser en oversigt over alle produktionsressourcer og kapaciteten (kalenderposter) for hver produktionsressource i en bestemt periode.

Du kan ændre tidsintervallet ved at vælge det i feltet Vis efter.

Vinduet Prod.ress.kalender indeholder følgende felter:

Felt Beskrivelse

Arbejdsskiftsfilter

Angiver det arbejdsskiftsfilter, som herefter bruges til at filtrere oplysningerne i matrixen med.

Nummer

Viser produktionsressourcenummeret på linjen.

Navn

Viser produktionsressourcenavnet på linjen.

Perioder

Viser de budgetterede beløb for kontiene for en bestemt periode i hver kolonne. De viste perioder afhænger af det valgte tidsinterval i feltet Vis efter.

Klik på det relevante beløb i kolonnen for at se kalenderposterne for en produktionsressource i en bestemt periode.

Tip

Se også