Åbn vinduet Arbejdscentergruppekalender.

Vinduet Arbejdscentergruppekalender viser en oversigt over samtlige arbejdscentergrupper med hvert arbejdscentergruppes kapacitet i en bestemt periode (kalenderposter).

Du kan ændre tidsintervallet ved at vælge det i feltet Vis efter.

Klik på Vis matrix for at se matrixen. Kolonnerne i vinduet viser også følgende oplysninger:

Kolonne Beskrivelse

Kode

Feltet viser arbejdscentergruppens nummer på linjen.

Navn

Feltet viser arbejdscentergruppens navn på linjen.

Perioder

Hver periodekolonne viser de budgetterede beløb for kontiene i den angivne periode.

Klik på beløbet i den relevante kolonne for at få vist kalenderposter for en arbejdscentergruppe i en bestemt tidsperiode.

Tip

Se også