Åbn vinduet Kapacitetskladde.

Justerer kapaciteten i forbindelse produktionsordrer (positive og negative). I en kapacitetskladde kan du angive relevante oplysninger, f.eks. posteringsdato, nummeret på et arbejdscenter eller en produktionsressource og anvendt tid. De angivne oplysninger er midlertidige og kan ændres, så længe de er i kladden.

Når du har bogført en kladde, tømmes den (med mindre kladden er en gentagelseskladde), og transaktionerne posteres til arbejdscentret eller produktionsressourcen. Du kan få vist resultatet af kladdebogføringen under de relevante post- og journalvinduer.

Tip

Se også