Åbn vinduet Produktionsstykliste.

Definerer og styrer produktionsstyklister (styklister).

En stykliste indeholder en fortegnelse over halvfabrikata, dele og råmaterialer, der indgår i en modervare. Produktionsstyklister bruges udelukkende til at styre materialebehovet i selve produktionen.

Produktionsstyklister kan indeholde flere niveauer. Du kan bruge op til 50 niveauer.

Montagematerialer og ressourcer, der administreres af montagestyklister.

Tip

Se også