Åbn vinduet Prod.ordrestatistik.

Viser statistiske oplysninger om den produktionsordres direkte materiale og kapacitetskostprisen og spild samt dens kapacitetsbehovet i tidsenhed.

Bemærk
Beløb i statistikvinduet er i samme valuta som produktionsordren.

For hver omkostningstype findes oplysninger i følgende kolonner.

Kolonne Beskrivelse

Kostpris (standard)

Baseret på standardkostprisen fra varekortet for produktionsvaren og mængden.

Forventet kostpris

Baseret på en akkumulering af kostbeløb for produktionsordrekomponenter og kapaciteter.

Faktisk kostpris

Baseret på det brugte antal x kostpris for komponenter og kapaciteter.

Afv.pct.

Afvigelsen i procent mellem standardkostpris og faktisk kostpris.

Afvigelse

Afvigelse mellem standardkostpris og faktisk kostpris.

Produktionsordrestatistik findes i følgende linjer.

Linje Beskrivelse

Materialekostpris

Viser kostbeløbet for alle produktionsordrekomponenter under linjerne i produktionsordren.

Kapacitetskostpris

Viser kostbeløbet for alle produktionskapaciteter (produktionsressourcer og arbejdscentre), der bruges til linjerne i produktionsordren.

Underlev.kostpris

Viser underleverandørkostprisen for alle linjerne i produktionsordren.

Indir. mat.kostpris

Viser indirekte kostbeløb for materialer for alle linjerne i produktionsordren.

Indir. kap.kostpris

Viser indirekte kapacitetskostpris for alle linjerne i produktionsordren.

Kostbeløb

Viser summen af linjerne i hver kolonne.

Kapacitetsbehov

Viser det samlede kapacitetsbehov for alle linjerne i produktionsordren.

Advarsel!
For produktionsordrer, der bruger Fremstil til ordre- produktionsmetoden, viser vinduet kun materiale og kapacitet af varer på det højeste niveau i styklisten.

Tip

Se også