Åbn vinduet Afgangskladde.

Justerer lagerbeholdningen i forbindelse med afgang af færdige varer fra produktion.

Du kan manuelt angive oplysninger, f.eks. bogføringsdato, produktionsordrenummer og arbejdscenter eller produktionsressourcenummer, eller du kan bruge funktionen Udfold rute til at oprette kladdelinjer fra produktionsordrer.

Bemærk
Hvis lokationen på afgangskladdelinjen bruger placeringer, men ikke kræver læg-på-lager, skal du skrive placeringskoden på linjen for at angive, hvor varen skal lægges på lager.

Du kan rette et afgangsantal ved at bogføre en negativ mængde i afgangskladden.

Advarsel!
Hvis du bogfører en negativ mængde på en lokation, der kræver pluk, foretages der ingen kontrol for at sikre, at der oprettes et plukbilag for rettede mængde. Du skal derfor manuelt oprette den nødvendige bevægelse eller plukaktivitet, hvis den rettede mængde ikke kan bevares på den placering, som den oprindeligt afgik til.

Hvis lokationen er indstillet til at kræve placeringer, skal du manuelt angive, hvilken placering den rettede mængde skal tages fra.

Hvis du kræver præcis kostprisudligning, skal du i feltet Udlign.postløbenr. angive, hvilken varepost, du retter.

Med vinduet Produktionskladde kan du udføre de samme opgaver som i vinduet Afgangskladde og samtidigt udføre relaterede forbrugsbogføringsopgaver. Du kan finde flere oplysninger i Sådan registreres forbrug og afgang.

Tip

Se også