Åbn vinduet Rute - kvalitetsmål.

Definerer og styrer kvalitetsmål for ruteoperationer. Du kan definere kvalitetskrav (regler) for hver ruteoperation.

Tip

Se også