Angiver navnet på forbrugsgentagelseskladden.

Hvis du vil vælge et andet kladdenavn eller oprette et nyt, skal du klikke på feltet for at få vist de kladdenavne, der findes.

Tip

Se også