Åbn vinduet Planlægningskladde.

Beregner og regulerer en genbestillingsplan for varen. Du kan indsætte varer i kladden på følgende måder:

Når du bruger denne kørsel, udfyldes feltet Aktionsmeddelelse automatisk med et forslag til en aktion, du kan foretage dig for at genopfylde lageret med varen. Det kan f.eks. være en forøgelse af varemængden i en eksisterende ordre eller oprettelsen af en ny ordre.

Linjer i planlægningskladden indeholder detaljerede oplysninger om de varer, der skal genbestilles, og de tilknyttede ordreforslag, der er udarbejdet. Du kan redigere og slette linjerne for at justere genbestillingsplanen, og du kan yderligere behandle linjerne ved hjælp af kørslen Udfør aktionsmeddelelse.

Advarsel!
Planlægningssystemet vil altid forsøge at konsolidere forsyninger, f.eks ved at forøge eksisterende købsordrelinjer, så de medtager en ny efterspørgsel efter den samme vare og kreditor.

Hvis en købsordrelinje med en værdi i feltet Sagsnr. øges af planlægningssystemet, bogføres det kombinerede købsantal som forbrugt, hvilket medfører forkert kostprisberegning i forbindelse med sager. Du bør derfor være ekstra opmærksom ved bogføring af købsordrelinjer, der indeholder et sagsnummer. Du kan også forhindre problemet på følgende måder:

  • Du kan opdele den påvirkede købsordre ved at oprette endnu en købsordrelinje for antallet, som ikke er opgaverelateret.
  • Opret en genbestillingspolitik til de påvirkede varer på den relevante Ordre, så det sikres, at planlægningssystemet altid opretter én leverance pr. behov.
  • Indstil feltet Planlægningsfleksibilitet på købsordrelinjerne til Ingen for at angive, at disse forsyninger for nylig er ændret i planlægningssystemet.

Advarsler og rød Tekst

Hvis der er oprettet en planlægningslinje for en usædvanlig situation, vises der et advarselsikon i feltet Advarsel, som du kan klikke på for at læse yderligere oplysninger.

På disse linjer er feltet Accepter aktionsmeddelelse som standard ikke markeret, da linjerne kræver særlig opmærksomhed, før de kan accepteres.

Ud over de forskellige advarslen kan planlægningslinjerne indeholde rød tekst i to tilfælde:

  • Hvis der for en planlægningslinje foreslås et starttidspunkt, der ligger før arbejdsdatoen, er værdien i feltet Startdato/-tidspunkt skrevet med rødt.
  • Hvis det for en planlægningslinje foreslås at ændre en frigivet købs- eller produktionsordre, er værdien i feltet Referenceordrenr. skrevet med rødt.
    Detaljerede oplysninger om funktioner i vinduet Planlægningskladde se Design Details: Supply Planning.
Tip

Se også