Åbn vinduet Skift status for prod.ordre.

Ændrer status for den aktuelle produktionsordre.

Vælg den status, som produktionsordren skal have.

Indtast en relevant bogføringsdato.

Du kan nu vælge, om kostprisen på denne produktionsordre skal opdateres - det gør du ved at markere afkrydsningsfeltet Opdater med kostpris.

Klik på OK, hvis du vil bekræfte ændringen i status.

Tip