Angiver, om kostprisen for produktionsvaren skal opdateres på produktionsordren.

Bemærk
Den genberegnede kostpris indtastes på alle de dokumentlinjer, hvor varen reserveres.

Tip

Se også