Åbn vinduet Prod.ress.belastning.

Viser en disponeringsoversigt for den aktuelle produktionsressource. I oversigten kan du se kapaciteten, det allokerede antal, tilgængelighed efter ordre og belastningen i procent for denne produktionsressource.

Kolonnen Periode til venstre indeholder en række datoer, der bestemmes af det tidsinterval, du har valgt. Tidsintervallet kan ændres i feltet Vis efter.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Værdi Beskrivelse

Kapacitet

Kapaciteten er den mængde arbejde, der kan udføres i en bestemt tidsperiode på produktionsressourcen. Hvis du vil have vist kalenderposterne for produktionsressourcen i en bestemt tidsperiode, skal du klikke på beløbet i kapacitetskolonnen.

Allokeret antal

Det allokerede antal er den kapacitetsmængde, der er nødvendig for at producere en ønsket afgang i et givent tidsrum. Hvis du vil have vist produktionsordrekapacitetsbehovet for denne produktionsressource i en specifik perioden, skal du klikke på beløbet i kolonnen med allokeret antal.

Rest efter ordre

Den tilgængelige kapacitet er den kapacitet i produktionsressourcen, der ikke anvendes i planlægningen inden for en bestemt tidsperiode.

Belastning

Belastningen er summen af nødvendige tidspunkter for alle planlagte og faktiske ordrer, der skal udføres på produktionsressourcen inden for en bestemt tidsperiode.

Vigtigt
Hvis du har indstillet periodelængden på Dag og har brug for at rulle langt frem eller tilbage, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. Kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til et kortere interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Tip

Se også