Åbn vinduet Arbejdscentergrp.belastning.

Viser en disponeringsoversigt for den aktuelle arbejdscentergruppe. I oversigten kan du se kapaciteten, det allokerede antal, tilgængelighed efter ordre og belastningen i procent i denne arbejdscentergruppe.

Kolonnen Periode til venstre indeholder en række datoer, der bestemmes af det tidsinterval, du har valgt. Tidsintervallet kan ændres i feltet Vis efter.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Kolonne Beskrivelse

Kapacitet

Kapaciteten er den mængde arbejde, der kan udføres i en bestemt tidsperiode på arbejdscentergruppen. Hvis du vil have vist kalenderposterne for arbejdscentret i en bestemt tidsperiode, skal du klikke på beløbet i kapacitetskolonnen.

Allokeret antal

Det allokerede antal er den kapacitetsmængde, der er nødvendig for at producere en ønsket afgang i et givent tidsrum. Klik på beløbet i kolonnen med allokeret antal for at få vist posterne Prod.ordrekapacitetsbehov for denne arbejdscentergruppe i en specifik tidsperiode.

Rest efter ordre

Den tilgængelige kapacitet er den kapacitet i arbejdscentergruppen, der ikke anvendes i planlægningen inden for en bestemt tidsperiode.

Belastning

Belastningen er summen af nødvendige tidspunkter for alle planlagte og faktiske ordrer, der skal udføres i arbejdscentergruppen inden for en bestemt tidsperiode.

Vigtigt
Hvis du har indstillet periodelængden på Dag og har brug for at rulle langt frem eller tilbage, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til et kortere interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Tip

Se også