Åbn vinduet Produktionsforecast.

Angiver et produktionsforecast for salgsvarer, komponenter eller begge. Øverst i vinduet kan du vælge den type forecast, du vil lave, samt den tidsperiode, som forecastet skal omfatte. Derefter kan du fortsætte med at indtaste forecastantallet manuelt i cellerne.

Du kan også kopiere en eksisterende produktionsforecast og redigere den efter behov.

Tip

Se også