Angiver en af følgende typer, når du opretter en produktionsforecast.

Vigtigt
De to forecasttyper giver forskellige resultater, når planlægningen beregnes. Hvis du vælger Salgsvare, inddrages uafhængige behov for varen i forecastantallet, når bruttobehovet beregnes. Hvis du anvender Komponent, inddrages afledte behov for varen i forecastantallet.

Når du vil have vist produktionsforecasts, filtreres de i overensstemmelse med den forecasttype, du vælger, og derefter vises resultatet i vinduerne Produktionsforecast og Produktionsforecastposter.

Tip

Se også