Angiver det datointerval, værdierne skal filtreres efter.

Hvis dette felt indeholder start- og slutdatoer for et datointerval, viser andre feltværdier kun oplysninger om det pågældende interval. Du kan bruge feltet Vis efter til at vælge længden på de tidsintervaller, der skal vises i hver enkelt kolonne.

Du kan angive et datointerval i overensstemmelse med følgende regler.

Betyder Eksempel udtryk Poster, der er inkluderet

Lig med

12 15 12

Kun poster, der bogføres den 15. december 2012.

Interval

12 15 12..01 15 13

..12 15 12

Poster, som bogføres fra den 15. december 2012 til og med 15. januar 2013.

Poster, der bogføres 15. januar 2012 eller tidligere.

Enten/eller

12 15 12|12 16 12

Poster, der er bogført enten den 15. december 2012 eller den 16. december 2012. Hvis der er bogført poster på begge dage, vises alle poster.

Du kan også kombinere de forskellige formattyper.

Eksempel udtryk Poster, der er inkluderet

12 15 12|12 01 12..12 10 12

Poster, som bogføres enten den 15. december 2012 eller på datoen fra den 1. december til og med den 10. december 2012.

..12 14 12|12 30 12..

Poster, der er bogført den 14. december 2012 eller tidligere, eller poster, der er bogført den 30. december eller senere, som omfatter alle poster med undtagelse af de poster, der bogføres på datoer fra den 15. december 2012 til og med den 29. december 2012.

Tip

Se også