Med hensyn til planlægning med eller uden lokationskoder på behovslinjer fungerer planlægningssystemet på samme ukomplicerede måde, når:

Hvis behovslinjerne derimod sommetider har lokationskoder og sommetider ikke, vil planlægningssystemet følge visse regler afhængigt af opsætningen.

Behov på lokation

Når planlægningssystemet registrerer behov på en lokation (en linje med en lokationskode), fungerer det forskelligt afhængigt af 3 vigtige opsætningsværdier.

Under et planlægningsforløb kontrollerer systemet de 3 opsætningsværdier en efter en og planlægger i overensstemmelse med dem:

 1. Er feltet Tvungen lokationskode markeret?
  Hvis ja, så:
 2. Er varen registreret som lagervare?
  Hvis ja, så:
  Varen planlægges i overensstemmelse med planlægningsparametrene på lagerkortet.
  Hvis nej, så:
 3. Indeholder feltet Komponenter på lokation den efterspurgte lokationskode?
  Hvis ja, så:
  Varen planlægges i overensstemmelse med planlægningsparametrene på varekortet.
  Hvis nej, så:
  Varen planlægges i overensstemmelse med: Genbestillingsmetode = Lot-for-Lot, Medtag lager = Ja, alle andre planlægningsparametre = tomme. (Varer, der benytter genbestillingsmetoden Ordre, fortsætter med at bruge Ordre såvel som de andre indstillinger.)
Bemærk
Dette minimale alternativ dækker kun det nøjagtige behov. Eventuelle definerede planlægningsparametre ignoreres.

Se forskellene i eksemplerne nedenfor.

Behov på "tom lokation"

Selv hvis feltet Tvungen lokationskode er markeret, tillader systemet, at behovslinjer oprettes uden lokationskode - hedder også TOM lokation. Dette er en afvigelse for systemet, da det har forskellige opsætningsværdier, der er indstillet til at håndtere lokationer (se ovenfor), og som et resultat opretter planlægningsprogrammet ikke en planlægningslinje for en behovslinje. Hvis feltet Tvungen lokationskode ikke er markeret, men alle lokationsopsætningsværdier findes, skal dette også betragtes en afvigelse, og planlægningssystemet reagerer ved at udføre det "minimale alternativ":
Varen planlægges i overensstemmelse med Genbestillingsmetode = Lot-for-Lot ( Ordre forbliver Ordre), Medtag lager = Ja, alle andre planlægningsparametre = tomme.

Se forskellene i eksemplerne nedenfor.

Eksempler

Opsætning 1:

 • Tvungen lokationskode = Ja
 • Lagervare er konfigureret for RØD
 • Komponenter på lokation = BLÅ

Situation 1.1: Behovet findes på lokationen RØD

Varen planlægges i overensstemmelse med planlægningsparametrene på lagerkortet (herunder mulig overflytning).

Situation 1.2: Behovet findes på lokationen BLÅ

Varen planlægges i overensstemmelse med planlægningsparametrene på varekortet.

Situation 1.3: Behovet findes på lokationen GRØN

Varen planlægges i overensstemmelse med: Genbestillingsmetode = Lot-for-Lot ( Ordre forbliver Ordre), Medtag lager = Ja, alle andre planlægningsparametre = tomme.

Situation 1.4: Behovet findes på lokationen TOM

Varen planlægges ikke, fordi der ikke er defineret en lokation på behovslinjen.

Opsætning 2:

 • Tvungen lokationskode = Ja
 • Ingen lagervare defineret
 • Komponenter på lokation = BLÅ

Situation 2.1: Behovet findes på lokationen BLÅ

Varen planlægges i overensstemmelse med: Genbestillingsmetode = Lot-for-Lot ( Ordre forbliver Ordre), Medtag lager = Ja, alle andre planlægningsparametre = tomme.

Situation 2.2: Behovet findes på lokationen BLÅ

Varen planlægges i overensstemmelse med planlægningsparametrene på varekortet.

Opsætning 3:

 • Tvungen lokationskode = Nej
 • Ingen lagervare defineret
 • Komponenter på lokation = BLÅ

Situation 3.1: Behovet findes på lokationen RØD

Varen planlægges i overensstemmelse med: Genbestillingsmetode = Lot-for-Lot ( Ordre forbliver Ordre), Medtag lager = Ja, alle andre planlægningsparametre = tomme.

Situation 3.2: Behovet findes på lokationen BLÅ

Varen planlægges i overensstemmelse med planlægningsparametrene på varekortet.

Situation 3.3: Behovet findes på lokationen TOM

Varen planlægges i overensstemmelse med: Genbestillingsmetode = Lot-for-Lot ( Ordre forbliver Ordre), Medtag lager = Ja, alle andre planlægningsparametre = tomme.

Opsætning 4:

 • Tvungen lokationskode = Nej
 • Ingen lagervare defineret
 • Komponenter på lokation = TOM

Situation 4.1: Behovet findes på lokationen BLÅ

Varen planlægges i overensstemmelse med: Genbestillingsmetode = Lot-for-Lot ( Ordre forbliver Ordre), Medtag lager = Ja, alle andre planlægningsparametre = tomme.

Situation 4.2: Behovet findes på lokationen TOM

Varen planlægges i overensstemmelse med planlægningsparametrene på varekortet.

Som det fremgår af det sidste eksempel, kan man kun få det rigtige resultat for en behovslinje uden en lokationskode ved at deaktivere alle opsætningsværdier, der er knyttet til lokationer. Ligeledes kan man kun få stabile planlægningsresultater for behov på lokationer ved at bruge lagervarer.

Hvis du ofte planlægger med behov på lokationer, anbefales det derfor kraftigt at benytte lagervarefunktionen.

Se også