Åbn vinduet Årsregnskab.

Viser dette og sidste års tal som en almindelig råbalance. Resultatopgørelseskonti vises uden ultimoposter i saldi. Ultimoposter oplistes på en fiktiv dato, der ligger mellem den sidste dag i et regnskabsår og den første dag i det næste. Nulstilling af resultatopgørelseskonti bogføres ultimo i regnskabsåret. Rapporten kan bruges i forbindelse med årsafslutning.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Regnskabsårets startdato

Her kan du angive den første dato i i regnskabsåret. Du skal angive startdatoen for regnskabsåret. Slutdatoen indsættes automatisk af tabellen Regnskabsperiode.

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta

Marker, hvis rapportbeløb skal vises i ekstra rapporteringsvaluta.

Tip

Se også