Åbn vinduet Lagerværdi.

Viser lagerværdien for udvalgte varer på dit lager. Rapporten viser også oplysninger om værdien af forøgelse og reduktion af lageret over en given periode.

Den udskrevne rapport viser altid faktiske (fakturerede) beløb, det vil sige købsprisen for poster, der er bogført som fakturerede. Rapporten udskriver også den forventede købspris på poster, der er bogført som modtaget eller leveret, hvis du markerer feltet Medtag forventet kostpris på oversigtspanelet Indstillinger.

I den udskrevne rapport er posterne grupperet efter varebogføringsgrupper. For hver varebogføringsgruppe viser rapporten et samlet totalbeløb for fakturerede købspriser. Hvis du har markeret feltet Medtag forventet kostpris, indeholder dokumentet også et samlet totalbeløb pr. gruppe omfattende fakturerede og forventede købspriser. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Expected Cost Posting.

Før du udfører denne rapport, bør du udføre kørslen Juster kostpris - vareposter. Hvis du gør det, er de værdier, der vises i rapporten Lagerværdi opdaterede. Hvis du udfører rapporten uden først at udføre kørslen, kan værdierne i rapporten være forskellige fra dem i rapporten Status.

Indstillinger

Startdato: Angiv den dato, hvor rapportperioden skal begynde. Denne dato bruges til at filtrere på Bogføringsdatoen for værdiposterne.

Slutdato: Indtast en dato for at angive slutningen på den periode, der dækkes af rapporten, hvis du vil beregne lagerværdien for en bestemt periode. Denne dato bruges til at filtrere på Bogføringsdatoen for værdiposterne.

Medtag forventet kostpris: Marker feltet, hvis rapporten også skal omfatte poster, der kun har forventede kostpriser.

Tip

Se også