Denne rapport viser planlægningslinjerne for en sag sorteret efter sagsopgavenumre.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre.

Udfyld felterne på følgende måde:

Indstillinger

Valuta: Vælg, om valutaen angives i Lokal valuta (RV) eller Udenlandsk valuta (UV).

Sagsbudgetnavn: Du kan her angive et budgetnavn, så kun poster for den valgte budgetversion indgår i rapportens datagrundlag.

Sagsopgave

Sagsnr.: Angiv nummeret på den eller de sager, der skal medtages i rapporten.

Sagsopgavenr.: Angiv nummeret på den sag eller intervallet for de sagsopgaver, der skal medtages i rapporten.

Tip