Åbn vinduet Sagsopgave - kontokort.

Udskriver alle de bogføringer med poster for en bestemt sag i en nærmere angivet periode, som er blevet debiteret en bestemt sag. For hver sag sammentælles posterne Salg og Forbrug hver for sig.

Følgende felter er summer i slutningen af hver sagsliste: Forbrug i alt og Salg i alt.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Valuta

Vælg, om valutaen angives i Lokal valuta eller Udenlandsk valuta.

Tip

Se også

Reference

Sag
Sagsposter