Åbn vinduet Sagsanalyse.

Analyserer dit job ved hjælp af de indstillinger, du angiver. Du kan f.eks. oprette en rapport, der viser de planlagte priser, brugspriser og kontraktpriser, og som sammenligner de tre sæt priser.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Beløb 1 - Beløb 8

Brug en kombination af de tilgængelige felter Beløb til at oprette din egen analyse. For hvert felt skal du vælge en af følgende værdier for pris, omkostninger eller avance: Planlæg, Brug, Kontrakt og Beløb faktureret.

Valutafelt 1 eller Valutafelt 2

Vælg, om valutaen angives i Lokal valuta eller Udenlandsk valuta.

Udelad linjer med nulværdi

Vælg for at udelukke linjer med nul indhold fra visningen.

Tip!

Se også

Reference

Sag