Åbn vinduet Sagsjournal.

Udskriver en eller flere markerede sagsjournaler. Ved hjælp af filtre kan du vælge præcis de poster, du vil se. Hvis du ikke bruger et filter, udskriver rapporten så store mængder oplysninger, at den kan blive uoverskuelig. På sagskladdetypen kan du vælge, at rapporten skal udskrives ved bogføring.

Rapporten kan bruges til at dokumentere oplysningerne i en journal til interne eller eksterne revisionsformål.

Tip

Se også