Åbn vinduet Debitorjournal.

Viser bogførte debitorposter, der er inddelt i og sorteret efter journaler. Ved hjælp af et filter kan du vælge præcis de journalposter, du vil se. Hvis du har oprettet mange poster og ikke har angivet noget filter, vil der blive udskrevet en stor mængde oplysninger.

Du kan udskrive rapporten, når du bogfører eller vente til bagefter. Rapporten kan bruges til at dokumentere oplysningerne i de forskellige journaler i forbindelse med intern eller ekstern revision.

Indstillinger

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta.

Tip