Åbn vinduet Debitor - forfaldsoversigt.

Viser en oversigt over hver debitors samlede forfaldne totale balance opdelt i tre tidsperioder. Du kan angive længden af disse perioder ud fra en angiven dato. Der findes også en kolonne med debitorens saldo før den første angivne periode, og en kolonne med debitorens saldo efter den sidst angivne periode.

Debitorens forfaldne saldo kan vises i udenlandske valutaer for hver valuta, debitoren handler i, eller den kan vises i den relevante regnskabsvaluta. Rapporten kan f.eks. bruges til håndtering af udstedte rykkere, til vurdering af debitorens kreditværdighed eller til udarbejdelse af likviditetsanalyser.

Indstillinger

Startdato: Angiv den dato, hvor rapportperioden skal begynde.

Periodelængde: Angiv længden på hver af de tre perioder. Indtast f.eks. "1M" for én måned.

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i udenlandske valutaer.

Tip