Åbn vinduet Debitor - ordreoversigt.

Viser ordrebeholdningen (ikke-leveret antal) pr. debitor i tre perioder á 30 dage med udgangspunkt i en valgt dato. Der vises desuden kolonner med ordrer, der skal leveres før og efter de tre perioder, og en kolonne med ordrebeholdningen pr. debitor i alt. Rapporten kan f.eks. bruges til at analysere virksomhedens forventede omsætning.

Indstillinger

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i udenlandske valutaer.

Startdato: Indtast en dato, der angiver starten på den periode, som rapporten skal dække. Den første kolonne begynder på denne dato.

Tip