Åbn vinduet Debitor - ordrebeholdning.

Viser en oversigt over ordrer fordelt efter debitor. Ordrebeløbet lægges sammen for hver debitor og for hele oversigten. Rapporten kan f.eks. bruges til at give et overblik over salget på kort sigt eller til analyse af eventuelle leveringsproblemer.

Indstillinger

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i udenlandske valutaer.

Skift side pr. debitor: Marker afkrydsningsfeltet, hvis oplysningerne om hver debitor skal udskrives på separate sider.

Udskriv til Excel: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil udlæse dataene til et Excel-regneark, så de kan analyseres eller formateres yderligere inden udskrivning.

Tip