Åbn vinduet Ressource - stamoplysninger.

Viser grundlæggende oplysninger om ressourcer. Der vises oplysninger fra følgende felter i denne rapport.

Nummer, Navn, Ressourcegruppenr., Produkt-bogføringsgruppe, Købspris, Kostpris, Salgspris, Global dimension 1-kode og Global dimension 2-kode.

Ved at angive filtre under oversigtspanelet Ressourcer kan du selv angive, hvad der skal medtages i rapporten.

Tip

Se også

Reference

Ressourcekort