Åbn vinduet Ressourcejournal.

Viser bogførte ressourceposter, der er sorteret og inddelt efter journalnummer. Du kan bestemme, hvilke poster du vil se, ved hjælp af et filter. Hvis du har oprettet mange poster og ikke har angivet noget filter, viser rapporten en stor mængde information.

Ressourcekladde kan du angive, at rapporten skal udskrives ved bogføring. Rapporten kan bruges til at dokumentere oplysningerne i en journal til interne eller eksterne revisionsformål.

Felterne Salgsbeløb og Kostbeløb sammentælles nederst på hver journal.

Tip

Se også