Åbn vinduet Ressourcestatistik.

Viser en liste over de statistiske oplysninger om hver ressource.

Rapporten indeholder følgende oplysninger om hver ressource:

I hvert tilfælde indeholder beløbet både fakturerbare og ikke-fakturerbare poster fra ressourcekladden, sagskladden eller salgslinjerne.

Ressource

Rapporten viser oplysninger fra følgende felter: Nummer, Navn, Forbrug (Pris), Salg (Pris) og Fakturering (i %).

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre.

Tip

Se også