Åbn vinduet Ressource - løngrundlag.

Viser købsprisen og de samlede direkte omkostninger for hver ressource. Der medtages kun bogføring af forbrug i denne rapport. Ressourceforbrug kan være bogført i ressourcekladden eller i sagskladden.

Rapporten opretter sektioner, der svarer til ressourceposterne. Efter hver sektion lægges totalerne pr. antal og direkte omkostning i alt sammen. Totalerne akkumuleres til en samlet total i slutningen af rapporten.

Afsnittene oprettes efter fakturerbart og ikke-fakturerbart forbrug. Hvis der er bogført ikke-fakturerbare poster, vises dette afsnit først og opdeles derefter pr. enhedskode.

Rapporten indeholder oplysninger fra disse felter: Beskrivelse, Arbejdstypekode, Antal, Købspris og Købspris i alt.

Tip

Se også