Åbn vinduet Debitor - top 10 liste.

Viser oplysninger om debitorers køb og saldo inden for en valgt periode. Du kan angive antallet af debitorer, der skal med i rapporten. Kun de debitorer, der har køb i løbet af perioden eller saldo ved periodens afslutning, vil blive vist i rapporten.

Debitorerne sorteres efter beløbsstørrelsen, og du kan vælge, om de skal sorteres efter salg eller saldo. Rapporten giver et hurtigt overblik over, hvilke kunder der køber mest eller skylder mest.

Indstillinger

Vis: Marker én af de to indstillinger for at angive, hvordan rapporten skal sortere debitorerne: Salg efter købsmængde eller Saldo efter saldo. I begge tilfælde vises debitorer med det største beløb først.

Antal: Indtast det antal debitorer, der skal med i rapporten.

Tip