Åbn vinduet Salgsstatistik.

Viser beløb for salg, avancebeløb, fakturarabat og kontantrabat i RV samt avanceprocent for hver debitor i den valgte periode. Omkostninger og fortjeneste angives som både den oprindelige og ændrede. De oprindelige omkostninger og fortjeneste er dem, der blev beregnet på tidspunktet for bogføringen, og justerede omkostninger og fortjeneste afspejler ændringer i de oprindelige omkostninger for varerne i salg. Omkostningsreguleringsbeløb , der vises i rapporten, er forskellen mellem den oprindelige og den regulerede kostpris.

Tallene er inddelt i tre perioder. Du kan vælge længden af perioden ud fra en valgt dato. Desuden er der kolonner til beløb før og efter de tre perioder. Rapporten kan f.eks. bruges til at analysere indtjeningen på den enkelte debitor og udviklingstendensen i indtjeningen.

Indstillinger

Startdato: Angiv den dato, hvor rapportperioden skal begynde.

Periodelængde: Angiv længden på hver af de tre perioder, f.eks. "1M" for én måned.

Tip