Åbn vinduet Omkostningstyper - detaljer.

Viser omkostningsposter for hver omkostningstype. Du kan gennemse transaktionerne for hver omkostningstype.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Skift side pr. omkostningstype

Marker afkrydsningsfelt for at angive, at en ny side skal starte umiddelbart efter hver omkostningstype, når du udskriver diagrammet over omkostningstyper.

Behandl omkostningstyper med saldo på en dato i perioden

Marker afkrydsningsfelt for at vise saldo til dato for hver omkostningstype.

Medtag også ultimoposter inden for perioden

Marker afkrydsningsfeltet for at medtage ultimoposter.

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta

Marker afkrydsningsfelt for at vise beløb i ekstra rapporteringsvaluta.

Vigtigt
Du kan angive vigtige filtre for omkostningssteder, omkostningsobjekter og datoer.

Tip

Se også